Zorg

De intern begeleider (ib’er) coördineert de zorg binnen de school. Onze intern begeleider is Femke Ysenbaert. U kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar femke.ysenbaert@daltonschoolkatwijk.nl. 
Daarnaast voert zij overleg met externe deskundigen, waaronder medewerkers van het CJG, Samenwerkingsverband, Wijkteam Katwijk, JES Rijnland etc.

Als uit toetsen of observaties blijkt, dat een kind leer- of ontwikkelingsproblemen vertoont, dan wordt door de leerkracht samen met de intern begeleider bekeken wat de leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. In ons zorgplan en schoolondersteuningsprofiel (SOP) geven wij een uitgebreide beschrijving van de organisatie rond zorgleerlingen binnen de school.

Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende instanties waarmee we samenwerken.

 

SWV-DB

Daltonschool Katwijk is lid van het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek: swv-db.nl.

Het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek de taak om met de gezamenlijke scholen en hun schoolbesturen een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen scholen te realiseren zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk aanbod krijgen.

 

JES Rijnland

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES) werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden. JES verbindt ouders en kinderen ook aan relevante voorzieningen in de wijk:

  • VoorleesExpress
  • Jong geleerd, thuis gedaan 
  • Samen leren 
  • School’s Cool 
  • Zomerschool

Meer informatie is er te vinden op jesrijnland.nl

 

Wijkteam

Vanuit het Wijkteam Katwijk krijgen wij sinds het schooljaar 2022-2023 ondersteuning op school door Sandra Pronk. Sandra is wekelijks bij ons op school op dinsdagochtend van 8:45 tot 11:30 aanwezig. U kunt bij haar terecht met al uw vragen over onderwerpen zoals: gedragsproblematiek, problemen met slapen van uw kind, emotieregulatie en scheidingsproblematiek. Samen met ouders wordt de hulpvraag verhelderd en gaat ze op zoek naar passende hulp. Dit kan een coachingstraject zijn of een stukje ouderbegeleiding, maar ook een passende training of eventueel doorverwijzen naar meer specialistische zorg. Loop vrijblijvend eens binnen om kennis te maken. Mocht het niet lukken op de dag dat Sandra op school is, dan kunt u Sandra bellen of mailen. Haar werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar ook mailen of bellen: s.pronk@katwijk.nl of 0622173506.

Nieuwsgierig naar Daltonschool Katwijk?

Maak een afspraak voor een rondleiding en/of gesprek.
Dan vertellen wij u meer over onze school en het daltononderwijs.

Neem direct contact op