De bibliotheek op school (dBos)

In het IKC Katwijk beschikt Daltonschool Katwijk, samen met SBO de Windvang, over een volwaardige "Bibliotheek op school". In de school staat een aantrekkelijke collectie voor alle leerlingen. Samen met Bibliotheek Katwijk wordt er gewerkt aan taalontwikkeling, leesbevordering en het vergroten van de mediawijsheid van de leerlingen. Bibliotheek Katwijk zorgt ervoor dat de collectie regelmatig wordt aangevuld met de nieuwste boeken. Alle leerlingen zijn automatisch lid van dBos. 

Wat is een schoolbibliotheek?

Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, opgezet vanuit de openbare bibliotheken. Het doel van deze bibliotheekvoorziening is kinderen te stimuleren om thuis en op school meer te lezen en meer gebruik te maken van betrouwbare (digitale) informatiebronnen. Voor school betekent dit:

  • Een actuele en aantrekkelijke boeken collectie op school;
  • Advisering en begeleiding van het lerarenteam door de leescoördinator vanuit school en de leesconsulent Loes van Duijn (vanuit de bibliotheek). 

Waarom is dit belangrijk?

Een divers boekenaanbod verhoogt het leesplezier en de leesmotivatie. Vrij lezen en voorlezen, op school en thuis, heeft een positief effect op de taalontwikkeling van leerlingen.
Veel lezen:

  • verhoogt de leesvaardigheid en het taalgevoel.
  • zorgt voor uitbreiding van de woordenschat.
  • prikkelt de fantasie en het inlevingsvermogen.

U kunt hier zelf ook aan bijdragen. Kijk op: http://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips 

Gratis lidmaatschap

Naast het lidmaatschap van de schoolbibliotheek kan uw kind ook gratis lid worden van Bibliotheek Katwijk. Daar is een uitgebreidere collectie beschikbaar.
Uiteraard is ook dit lidmaatschap gratis. Ga met uw zoon of dochter naar één van de vestigingen van de bibliotheek en meld u aan.
Voor meer informatie: https://www.bibliotheekkatwijk.nl/

Nieuwsgierig naar Daltonschool Katwijk?

Maak een afspraak voor een rondleiding en/of gesprek.
Dan vertellen wij u meer over onze school en het daltononderwijs.

Neem direct contact op