Missie & visie

Daltonschool Katwijk is een openbare school. Wij zijn een plek waar leerlingen en ouders samen komen en waar de uitgangspunten van het openbaar onderwijs tot leven komen. De basis van ons pedagogisch en didactisch handelen komt voort uit het daltononderwjis. De kernwaarden van het daltononderwijs werken door in onze visie en missie. Wij vinden het van belang om leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun rol in de maatschappij van morgen. Van en met elkaar leren is de kern van ons gedachtengoed.

 

Missie

Wij streven op Daltonschool Katwijk naar een open en inclusieve leeromgeving, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt en waar we van en met elkaar kunnen leven en leren. Daltonschool Katwijk is een kleurrijke openbare basisschool, waarin iedere leerling zich gezien en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij brengen leerlingen eigenaarschap ten aanzien van hun eigen leerproces bij, zodat ze keuzes kunnen en durven maken gericht op hun eigen optimale ontwikkeling.  We vertrouwen erop dat kinderen het beste uit zichzelf halen. 

Visie

Daltonschool Katwijk heeft als visie om goed openbaar onderwijs te bieden dat voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen zich welkom voelt. Wij zijn een plek waar samen leven en samen leren tot uiting komt. Voor persoonlijke groei en ontwikkeling is het noodzakelijk om te leren reflecteren om zo eigen talenten en valkuilen te leren kennen en hiernaar te kunnen handelen.

Wij werken samen met ouders/verzorgers, professionals en de omgeving om onze leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en groei. 
Onze visie is gericht op het stimuleren van een brede ontwikkeling van onze leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers die vol vertrouwen de wereld tegemoet treden.

Nieuwsgierig naar Daltonschool Katwijk?

Maak een afspraak voor een rondleiding en/of gesprek.
Dan vertellen wij u meer over onze school en het daltononderwijs.

Neem direct contact op