AVG & Privacy

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Omdat we onderwijs geven en leerlingen begeleiden, ontkomen we er niet aan om persoonsgegevens van en over onze leerlingen vast te leggen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens beperken we tot informatie die echt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegankelijkheid is beperkt.

Op onze school gebruiken we ook digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. We hebben met de leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling van gegevens wettelijk verplicht is.

In het privacyreglement van de stichting OBODB staat beschreven hoe de school omgaat met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie: directie@daltonschoolkatwijk.nl.

Nieuwsgierig naar Daltonschool Katwijk?

Maak een afspraak voor een rondleiding en/of gesprek.
Dan vertellen wij u meer over onze school en het daltononderwijs.

Neem direct contact op